SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

 

                                                                            Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy  Państwu serdecznie podziękować za udział XV Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Kraju.

Konferencja zgromadziła zarówno wśród panelistów jak i słuchaczy, szerokie grono przedstawicieli Sejmu, rządu, BBN, dyplomatów, dowódców sił zbrojnych, dziennikarzy, organizacje pozarządowe, gości zagranicznych, przedstawicieli różnych uczelni oraz licznych przedsiębiorców.

Udział w konferencji wzięli m. in. ambasador USA Georgette Mosbacher, najwyżsi dowódcy z szefem Sztabu Generalnego gen. Rajmundem Andrzejczakiem na czele, Generał dywizji Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ, Generał  Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

W jednym z paneli występowało jednocześnie dwóch szefów Sztabu Generalnego (obecny i były), Dowódca Generalny i Dowódca Operacyjny, zaś na sali jeszcze kolejny były szef Sztabu Generalnego i kilku innych generałów wysokiej rangi.

Głównym wątkiem konferencji były wydatki planowane na rozwój wyposażenia polskich sił zbrojnych.

Jak zaznaczył zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała to olbrzymie środki, które muszą zostać wydane w sposób rozsądny, planowy i z korzyścią zarówno dla polskiej armii, jak i dla podmiotów polskiego przemysłu obronnego.

Drugi wątek konferencji dotyczył różnych aspektów współpracy regionalnej. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani ambasador Mosbacher „cały region potrzebuje więcej inwestycji we wzajemne więzi. Bezpieczny, zamożny i odporny region Trójmorza jest kluczowy dla silnej i wolnej Europy”.

Szef Sztabu Generalnego WP Generał Andrzejczak powiedział, że wojsko, także pod wpływem nowych technologii, zmieniło sposoby komunikowania się, a rozważając kwestie bezpieczeństwa wykracza poza zagadnienia wyłącznie wojskowe.

„Angażując środowisko akademickie oraz ekspertów prowadzimy w Siłach Zbrojnych RP dyskusję na temat ekonomii, konsekwencji zmian demograficznych oraz klimatu, rozwoju infrastruktury i jej wpływu na prowadzenie działań, a także użycia nowoczesnych technologii w systemie bezpieczeństwa kraju” – poinformował szef SG WP.

Doradca Prezydenta Bogusław Winid stwierdził, że można spodziewać się, że na grudniowym szczycie NATO Prezydent odniesie się m.in. do spraw transatlantyckich, stosunków z Wielką Brytanią po ewentualnym brexicie w kontekście współpracy zbrojeniowej.

Przewodniczący sejmowej komisji obrony Pan Michal Jach nawiązał do wtorkowego expose premiera mówiąc, że kolejne lata będą kontynuacją dotychczasowej polityki, Polska będzie dążyć do utrzymania znaczącej roli NATO.

Generał dywizji Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ przekonywał, że „Nie mamy innego wyjścia niż być w sojuszach. Ze słabym nie liczy się nikt. Ani sojusznicy, ani nieprzyjaciel. Musimy zbudować zdolności do odstraszania. Takie, żeby Polska była postrzegana, jako państwo, które nie warto atakować, bo jest dobrze przygotowane”.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja spełniła Państwa oczekiwania i już teraz pragniemy zaprosić Państwa do udziału w przyszłym roku.

 

 

                                                     Serdecznie zapraszamy.

 

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU I JEGO GRANIC 2019

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU I JEGO GRANIC 2019

Od 2004 Konferencja NT to jedno z najważniejszych forów dyskusyjnych w regionie poświęconych obronności, modernizacji sił zbrojnych w Europie i zmieniającym się wyzwaniom geopolitycznym.


Szczególną uwagę podczas konferencji NT poświęcimy geopolitycznej wizji napięć globalnych, inicjatywie Trójmorza i jej znaczenia dla umocnienia obronności kraju i regionu oraz współpracy przemysłów obronnych NATO.

 

NT TO:

 • NETWORKING:
  Znakomita okazja do nawiązania kontaktów handlowych. Nieformalne spotkania podczas konferencji służą kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 • WIEDZA:
  Duża dawka wiedzy branżowej, nowych inspiracji, nowinek technologicznych: debaty, panele dyskusyjne wzbogacone o merytoryczne prezentacje firm- czołowych przedstawicieli sektora.
 • WYSOKI SZCZEBEL KONTAKTÓW:
  Unikalna możliwość spotkania z decydentami rządowymi oraz kształtującymi trendy liderami branż i nawiązania kontaktów na wysokim szczeblu decyzyjnym.
 • TRADYCJA:
  NT to długoletnia tradycja, posiada wyrobioną w środowisku dobrą marką i sprawdzonym, dużym potencjałem oddziaływania na środowisko.
 • WYSTAWA:
  Prezentacja oferty firmy, jej rozwiązań technologicznych, produktów - miejsce spotkań biznesowych z obecnymi i przyszłymi partnerami. Miejsce prezentacji najnowocześniejszych osiągnięć wiedzy w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom.
 • REGION EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ:
  Konferencja NT to główne wydarzenie dotyczące wspólnych wyzwań dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI NT:

 •  Znaczenie formatów regionalnych dla bezpieczeństwa i współpracy krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej
   
 • Nowe wyzwania geopolityczne dla regionu
   
 • Nowoczesne technologie i rozwiązania dla sił zbrojnych
   
 • Możliwości wykorzystania uzbrojenia we wspólnych działaniach sojuszu
   

 

 

UCZESTNICY

NT co roku gromadzi polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kraju. Wśród uczestników konferencji są wysokiej rangi eksperci reprezentujący m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmową Komisję Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu (obecnie Służba Ochrony Państwa), Departament Polityki Zbrojeniowej MON, Inspektorat Uzbrojenia MON, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, NATO Support and Procurement Agency, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Wojsk Lądowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz resorty obrony narodowej Węgier, Niemiec, Francji, Norwegii, Szwecji, Rumunii, Estonii i Ukrainy.

 

 

ORGANIZATOR:

Zarząd Targów Warszawskich SA jest firmą zajmującą się promocją gospodarczą, realizującą projekty zarówno w Polsce jak i za granicą.

Misją ZTW S.A. jest kreowanie obszaru wymiany opinii, idei oraz informacji dla potrzeb administracji rządowej, administracji samorządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biznesu oraz mediów.

Systematyczne starania ZTW S.A. są zauważane i wysoko oceniane przez współpracujące z nami środowiska związane z tak prestiżowymi obszarami gospodarki i administracji jak:

 • gospodarka morska
 • żegluga śródlądowa i gospodarka wodna
 • infrastruktura lotnicza
 • transport lotniczy
 • bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic
 • bezpieczeństwo narodowe
 • przemysł obronny
 • gospodarka odpadami
 • surowce energetyczne
 • przemysł chemiczny
 • przemysł energetyczny
 • ochrona środowiska.

 

W ramach realizacji projektów ZTW S.A. współpracuje m.in. z Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Środowiska oraz Sejmowymi Komisjami: Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego.

 

PATRONAT HONOROWY 2019

PARTNERZY KONFERENCJI 2018

PATRONAT MEDIALNY 2019

PATRONAT NAUKOWY 2019

Aktualności