wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
Konferencja i Wystawa
Konferencja i Wystawa

Organizowana od 2005 roku konferencja tworzy miejsce prezentacji najnowocześniejszych osiągnięć wiedzy w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom początku XXI wieku przez wybitnych specjalistów m.in. z Polski, krajów Unii Europejskiej i NATO, Rosji, Izraela, Ukrainy czy Indii.

 

Wystawa
Wystawa

Wystawa jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, ilustrując tematykę konferencji konkretnymi wizjami rozwijanych obecnie i w przyszłości technologii.

Konferencja
Konferencja

Tradycyjnie już, na naszych konferencjach gościmy czołowych ekspertów problematyki bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych z Europy, Azji, USA, a także decydentów polityki obronnej - ludzi, którzy tworzą podstawy programu technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Wystawa
Wystawa

Wystawa jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, ilustrując tematykę konferencji konkretnymi wizjami rozwijanych obecnie i w przyszłości technologii.

Witamy na stronie konferencji "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"

W dniu 24 maja 2018 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się po raz czternasty Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic".

PROGRAM DO POBRANIA

Konferencja ta od lat stanowi jedno z najstarszych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych forów do dyskusji o rozwoju technologii militarnych w kontekście ich dostosowania do potrzeb i zagrożeń, jakim muszą stawić czoła Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Konferencja i wystawa stanowią doskonałą okazję między innymi do przekazywania producentom sprzętu i wyposażenia wojskowego z kraju i z zagranicy spostrzeżeń na temat zalet i wad już użytkowanego sprzętu wojskowego. Jest także okazją, by zapoznać się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, którego zastosowanie może poprawić bezpieczeństwo żołnierzy i ich skuteczność na współczesnym polu walki.

Organizowana co roku konferencja gromadzi, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kraju. Dzięki starannemu doborowi mówców i  odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także często premierowym w skali kraju prezentacjom produktów, konferencja ta stała się jednym z najważniejszych wydarzeń sektora, cennym źródłem specjalistycznych informacji oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Swój udział w tegorocznej Konferencji potwierdzili już m.in.: 

Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej,
Pan Dariusz Gwizdała, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,
Gen. bryg. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,
Płk Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia
Kontradmirał Bjorge Aase, Zastępca Szefa Norwegian Defence Materiel Agency,
Pan Kusti Salm Narodowy Dyrektor ds. Uzbrojenia, Ministerstwo Obrony Narodowej Estonii,
Dr hab. inż. Adam Januszko Prorektor ds. nauki Akademii Wojsk Lądowych, Wrocław
 

Zakres tematyczny jaki obejmuje Konferencja w tym roku to: 

Nowoczesne technologie jako kluczowy element w architekturze systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i ich skuteczna implementacja w ramach sił zbrojnych to jeden z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo i pozycję państwa w wymiarze międzynarodowym. Państwa dysponujące zestawem nowoczesnych narzędzi zdolne są nie tylko do obrony swojego terytorium, ale także są bardziej cenionymi sojusznikami w systemach obrony kolektywnej. Budowanie takich zdolności – poprzez zakupy bądź własne projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego – jest zatem ściśle związane z systemem bezpieczeństwa międzynarodowego. Tradycyjnie już globalny i wielowymiarowy kontekst, w którym należy postrzegać technologie militarne przyszłości, stanowi wiodący wątek pierwszej sesji konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, która, dzięki transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, na stałe wpisała się do kalendarza osób związanych profesjonalnie z tematyką nowoczesnych technologii dla obronności.

Dalekowzroczne i kompleksowe podejście do zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego – dobre praktyki na każdym etapie procesu pozyskania i użytkowania w kontekście planów powołania Agencji Uzbrojenia

Opracowanie, zakup, eksploatacja oraz modernizacja współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego to proces zarówno kosztowny jak i długotrwały. Dlatego też już na etapie opracowania  i zakupu należy wziąć pod uwagę koszty i uwarunkowania eksploatacji, odnawiania zdolności, modernizacji sprzętu oraz korespondujące z tym wyszkolenie żołnierzy obsługi i dowódców.

Podczas tegorocznej konferencji eksperci z Polski i zagranicy będą dzielili się refleksjami na temat pozyskiwania oraz eksploatacji sprzętu i uzbrojenia wojskowego, ze szczególnym naciskiem na spodziewane powołanie do życia Agencji Uzbrojenia.

Nowoczesne technologie oraz dobre praktyki na globalnym rynku uzbrojenia w kontekście udziału polskiego przemysłu w modernizacji Sił Zbrojnych RP – uwarunkowania, optymalizacja, perspektywy eksportowe i współpraca w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Globalizacja na rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jako pochodna coraz większych kosztów opracowania zaawansowanych systemów oraz praktykowanego wspólnego użytkowania niektórych rodzajów sprzętu wojskowego przez siły zbrojne wielu krajów, stanowi tło trwającej modernizacji technicznej sił zbrojnych w wielu krajach. Stanowi zarówno szansę jak i wyzwanie dla krajowych i zagranicznych firm zbrojeniowych, które operują w szerokim środowisku podmiotów będących potencjalnymi konkurentami lub kooperantami.

Konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” stwarza możliwość transparentnej debaty nad optymalnym modelem współpracy przemysłowej podmiotów polskich i zagranicznych, nie tylko z punktu widzenia modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP ale także potencjału eksportowego wspólnie wytworzonych produktów. Jest to jeden z głównych wątków tegorocznej konferencji tym bardziej, że znalezienie optymalnego modelu współpracy przemysłowej – na podstawie dobrych praktyk z kraju i zagranicy – może mieć bezpośrednie przełożenie na koszty i efektywność dalszej eksploatacji sprzętu wojskowego.

Innowacyjność oraz współpraca badawczo-rozwojowa z udziałem aktualnego i przyszłego użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego – przykłady technologii przyszłości i uwarunkowania ich udanej implementacji.

Od pierwszej edycji 14 lat temu konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” łączy potrzeby sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego ze środowiskiem naukowym i badawczo-rozwojowym, umożliwiając uzupełnienie prognoz strategicznych i operacyjnych wizjami technologii przyszłości, które mają potencjał zmienić lub nawet zdominować pole walki w perspektywie kilku kolejnych dekad.

System współpracujących z siłami zbrojnymi ośrodków B+R oraz właściwe wykorzystanie ich potencjału przez siły zbrojne i przemysł będą bez wątpienia jednym z najważniejszych wyznaczników gospodarczego sukcesu bieżących i przyszłych inwestycji w bezpieczeństwo Polski. Warto zatem przyjrzeć się zarówno strategii i organizacji militarnych projektów B+R w innych krajach, jak i uwzględnić wyniki badań prowadzonych za granicą pod kątem spodziewanych zmian, jakie w związku z tym mogą zajść na polu walki.

 


 

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
ul. Puławska 12a lok. 3
02-566 Warszawa
tel.: +48 22 849 60 06
fax: +48 22 849 35 84
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl