Prelegenci

Kusti Salm


Dyrektor ds. Uzbrojenia
Dyrektor Wydziału Inwestycji Obronnych
Ministerstwo Obrony Estonii


Stanowisko Narodowego Dyrektora ds. Uzbrojenia i Dyrektora Wydziału Inwestycji Obronnych w Ministerstwie Obrony Republiki Estonii objął w październiku 2016 r. Odpowiada za zaopatrzenie w uzbrojenie, infrastrukturę, sterowanie cyklem życia produktów, politykę dla przemysłu obronnego oraz działalność badawczo-rozwojową w zakresie obronności w ramach Ministerstwa Obrony i Estońskich Sił Obronnych.
Ponadto nadzoruje rozwój zdolności ośrodków NATO Cyber Range i związane z tym szkolenia z cyberobrony oraz ćwiczenia i testowania w Estonii.

W 2017 r. był przewodniczącym FOP EDIDP, głównego negocjatora ds. Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego, wartego 500 milionów programu inwestycji w europejski przemysł obronny. W NATO reprezentuje Estonię na Konferencji Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD) oraz jest Głównym Członkiem Rady ds. Nauki i Technologii w Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii. Ponadto jest członkiem-założycielem Zarządu ECSO, największego w UE mechanizmu inwestycyjnego dla cyberbezpieczeństwa.

W 2007 rozpoczął pracę w Wydziale ds. NATO i UE estońskiego Ministerstwa Obrony, gdzie zajmował się zagadnieniami unijnej polityki obronnej. Zanim objął obecne stanowisko był dyrektorem Wydziału Przemysłu Obronnego i Innowacji. W latach 2011-2015 był doradcą ds. współpracy w zakresie uzbrojenia w Stałym Przedstawicielstwie Estonii przy NATO. W NATO odpowiadał za uczestnictwo Estonii w Europejskiej Agencji Obrony, NSPA i NAGSMA. Ponadto był przedstawicielem Narodowego Dyrektora ds. Uzbrojenia w kwaterze głównej NATO.

< powrót

Aktualności