Prelegenci

Torsten Feja


Ministerstwo Obrony Narodowej Niemiec

Od 2018 roku w Federalnym Ministerstwie Obrony zajmuje się procedurami w zakresie ustalania wymagań, zaopatrzenia i wsparcia eksploatacji w Niemieckich Siłach Zbrojnych (Bundeswehrze).

Studia inżynierskie ukończył w 2003 roku na Uniwersytecie w Stuttgarcie, w latach 2003-2004 zdał egzaminy w Wyższym Urzędzie Egzaminacyjnym.
W latach 2004-2008 był krajowym przedstawicielem ds. zapewnienia jakości w siedzibie firmy Airbus w Donauwörth z ramienia Federalnego Biura Technologii Obronnych i Zaopatrzenia, a następnie do 2012 był kierownikiem projektu ds. floty Airbus A310 MRTT i dla VIP-ów w ramach tej samej instytucji.

W latach 2012-2013 był zastępcą szefa sekcji i kierownikiem projektu ds. systemu samoobrony floty Airbus dla VIP-ów w Federalnym Biurze ds. Wyposażenia, Technologii Informatycznych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry, by następnie pełnić funkcję doradcy ds. wsparcia eksploatacji.

W latach 2014-2018 był w tej samej instytucji szefem sekcji ds. lotniczych związanych z regulacjami (np. EMAR - europejskimi wymogami w zakresie wojskowej zdatności do lotu).

< powrót

Aktualności