Prelegenci

Vasile Şerbănescu


Zastępca Dyrektora Dyrekcji ds. Technicznych i Zamówień Departamentu Uzbrojenia
w Ministerstwie Obrony Narodowej Rumunii

Zastępca szefa dyrektoriatu ds. programów technicznych i zaopatrzeniowych w Wydziale Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej Rumunii.

Wcześniej był zastępcą szefa dyrektoriatu ds. zarządzania zasobami zaopatrzeniowymi w Wydziale Uzbrojenia (luty 2018)
Szef ds. sekcji edukacji techniczno-inżynierskiej, koordynacji działalności rady ds. zakupów i wsparcia logistycznego w tym samym dyrektoriacie (2017-2018),
Szef ds. edukacji techniczno-inżynierskiej i koordynacji działalności rady ds. zakupów tamże (2013-2017),
Szef Biura ds. Koordynacji Międzynarodowej Współpracy Technicznej w Wydziale Uzbrojenia (2009-2013),
Szefbiura technicznego krajowego dyrektora ds. uzbrojenia w Sekcji ds. Międzynarodowej Współpracy Technicznej w Wydziale Uzbrojenia (2008-2009),
Doradca ds. obrony i przedstawicielem krajowego dyrektora ds. uzbrojenia w sekcji obrony w Stałym Przedstawicielstwie Rumunii przy NATO w Brukseli (2007-2008),
Doradca ds. obrony i zastępcą przedstawiciela krajowego dyrektora ds. uzbrojenia w Sekcji Obrony w Stałym Przedstawicielstwie Rumunii przy NATO w Brukseli (2004-2007),

Jego praca obejmowała stosunki międzynarodowe/dyplomatyczne, zarządzanie dużymi programami zakupów na rzecz obronności, ocenę przemysłu obronnego, koordynację działań związanych z uzbrojeniem w ramach NATO i UE, zarządzanie zasobami obronnymi, krajowe projekty badawczo-rozwojowe w zakresie obronności, działalność związaną z testowaniem i oceną, atestację i odbiory.

< powrót

Aktualności