Prelegenci

Dr hab. inż. Adam Januszko


prof. AWL, Prorektor ds. nauki Akademii Wojsk Lądowych, Wrocław

Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT 1990r., stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej (1999), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (2011).
Autor i współautor ponad 70 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 18 zgłoszeń patentowych i jednej monografii.

Jego zainteresowania naukowe obejmują fizykochemię ciekłych kryształów, inżynierię materiałową oraz techniki pomiarowe promieniowania jonizującego.

Odbył staże naukowe w Stanach Zjednoczonych na Vanderbilt University (Nashville, Tennessee), Stanford University (California) oraz University of Sao Paulo, Brasilia.

Laureat 8 medali na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazczości. Realizator kilkunastu zadań badawczych w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej. Wyróżniony m.in. nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność innowacyjną w 2015 i 2017r. Laureat programu MNiSW pod tytułem TOP500 Innovators.

Poza działalnością naukową uczestniczył również w wielu ćwiczeniach wojskowych m.in. w Niemczech, USA, Norwegii, Litwie i Ukrainie.

< powrót

Aktualności