Prelegenci

Ppłk Marcin Kaliszuk


Szef Biura Łącznikowego ds. Kontaktów z NSPO/NSPA w Luksemburgu

Ppłk Marcin Kaliszuk ukończył studia w 1998 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa w specjalności samoloty i śmigłowce.

W latach 1998-2008 pełnił zawodową służbę wojskową na stanowiskach związanych z eksploatacją statków powietrznych, pracą naukowo-dydaktyczną oraz zapewnieniem jakości produkcji i remontu sprzętu lotniczego. Od 2008 roku, pełniąc służbę na stanowiskach w kraju i za granicą, zajmuje się współpracą i udzielaniem zamówień za pośrednictwem NSPA.

W 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Biura Łącznikowego ds. kontaktów z NSPO/NSPA w Luksemburgu - pełni funkcję Krajowego Przedstawiciela do Komitetu Logistyki NSPO.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie biznesu, zarządzania jakością, lotnictwem, projektami międzynarodowymi oraz programami uzbrojenia.

Jest współautorem regulacji wdrożonych w resorcie obrony narodowej, dotyczących udzielenia zamówień i współpracy z NSPO i NSPA.

< powrót

Aktualności