Prelegenci

dr hab. inż. Mirosław K. Gerigk


prof. nadzw. PG, Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny

Politechnika Gdańska

Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2015 jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest pracownikiem Katedry Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Działalność dydaktyczna (aktualna): (1) wytrzymałość materiałów, (2) mechanika, hydrodynamika i aerodynamika, materiały, konstrukcja i wytrzymałość bezzałogowych obiektów 2- i 3-stanowych.

Działalność naukowa i badawcza: (1) badania i projektowanie okrętów i obiektów pływających, (2) bezpieczeństwo w transporcie morskim, (3) badania i projektowanie 2- i 3-stanowych obiektów bezzałogowych (autonomicznych).

Dorobek naukowy (ogólnie): Autor około 130 prac opublikowanych w kraju i za granicą. W minionych latach kierował 7 projektami i był wykonawcą w 7 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych KBN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSzW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. Obecnie kieruje projektem badawczym, realizowanym przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, dotyczącym opracowania obiektu wodnego typu "stealth" o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudnowykrywalności.

Projekt jest finansowany przez NCBiR.

< powrót

Aktualności