Prelegenci

Prof. Dr hab. Piotr Mickiewicz


Akademia Marynarki Wojennej

Specjalizuje się w problematyce kreowania polityki bezpieczeństwa państwa, polityki bezpieczeństwa morskiego państwa oraz zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa na akwenach morskich.

W ostatnim okresie opublikował między innymi: Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Bałtycka "zimna wojna": możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim, Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji.

< powrót

Aktualności