Kontakt

Partner Sesji Konferencji NT 2024


Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE® Company, jest katalizatorem ludzkiego postępu. Zapewniamy firmom i użytkownikom indywidualnym wirtualne środowiska współpracy w celu opracowywania zrównoważonych innowacji. Tworząc wirtualne bliźniaki prawdziwego świata dzięki platformie i aplikacjom 3DEXPERIENCE, nasi klienci mogą na nowo zdefiniować procesy tworzenia, produkcji i zarządzania cyklem życia produktów, a tym samym mieć znaczący wpływ na uczynienie świata bardziej zrównoważonym. Wartość gospodarki doświadczeń polega na tym, że jest ona skoncentrowana na człowieku, przynosząc korzyści wszystkim - konsumentom, pacjentom i obywatelom. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 300 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 150 krajach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.3ds.com

 

© Dassault Systèmes. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3DEXPERIENCE, logo 3DS, znak Compass, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA i SOLIDWORKS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Dassault Systèmes, francuskiej „société européenne” utworzonej zgodnie z prawem francuskim (wpis do rejestru handlowego Versailles 322 306 440), lub firm zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

 

Kontakt dla mediów - Dassault Systèmes

Christine Gierlich          (Dassault Systèmes)            Christine.GIERLICH@3ds.com          +491709160110

Katarzyna Nazarewicz (EAST SIDE Consulting)       nazarewicz@east-side-consulting.pl  +48 660 469 70

 
< powrót

Aktualności