WYSTAWA

Stoisko


 

  1. Lokalizacja stoiska wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni wystawienniczej, warunków organizacyjno-technicznych terenu wystawy oraz ewentualnych życzeń wystawcy, do których w miarę możliwości Zarząd Targów Warszawskich S.A. postara się dostosować.
    
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska, powierzchni zamówionej przez wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń wystawcy bez prawa żądania odszkodowania.
    
  3. Wystawcy otrzymają w odpowiednim czasie szczegółowe informacje, w tym na temat rozdziału powierzchni wystawowej.

 

Stoiska Standardowe


Przykłady stoisk

 

 

Stoiska Otwarte


 

Przykłady Stoisk Zabudowa Indywidulana


Aktualności