wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
Konferencja i Wystawa
Konferencja i Wystawa

Organizowana od 2005 roku konferencja tworzy miejsce prezentacji najnowocześniejszych osiągnięć wiedzy w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom początku XXI wieku przez wybitnych specjalistów m.in. z Polski, krajów Unii Europejskiej i NATO, Rosji, Izraela, Ukrainy czy Indii.

 

Wystawa
Wystawa

Wystawa jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, ilustrując tematykę konferencji konkretnymi wizjami rozwijanych obecnie i w przyszłości technologii.

Konferencja
Konferencja

Tradycyjnie już, na naszych konferencjach gościmy czołowych ekspertów problematyki bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych z Europy, Azji, USA, a także decydentów polityki obronnej - ludzi, którzy tworzą podstawy programu technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Wystawa
Wystawa

Wystawa jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, ilustrując tematykę konferencji konkretnymi wizjami rozwijanych obecnie i w przyszłości technologii.

Nowoczesne technologie jako kluczowy element w architekturze systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i ich skuteczna implementacja w ramach sił zbrojnych to jeden z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo i pozycję państwa w wymiarze międzynarodowym. Państwa dysponujące zestawem nowoczesnych narzędzi zdolne są nie tylko do obrony swojego terytorium, ale także są bardziej cenionymi sojusznikami w systemach obrony kolektywnej. Budowanie takich zdolności – poprzez zakupy bądź własne projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego – jest zatem ściśle związane z systemem bezpieczeństwa międzynarodowego. Tradycyjnie już globalny i wielowymiarowy kontekst, w którym należy postrzegać technologie militarne przyszłości, stanowi wiodący wątek pierwszej sesji konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, która, dzięki transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, na stałe wpisała się do kalendarza osób związanych profesjonalnie z tematyką nowoczesnych technologii dla obronności.

Dalekowzroczne i kompleksowe podejście do zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego – dobre praktyki na każdym etapie procesu pozyskania i użytkowania w kontekście planów powołania Agencji Uzbrojenia

Opracowanie, zakup, eksploatacja oraz modernizacja współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego to proces zarówno kosztowny jak i długotrwały. Dlatego też już na etapie opracowania  i zakupu należy wziąć pod uwagę koszty i uwarunkowania eksploatacji, odnawiania zdolności, modernizacji sprzętu oraz korespondujące z tym wyszkolenie żołnierzy obsługi i dowódców.

Podczas tegorocznej konferencji eksperci z Polski i zagranicy będą dzielili się refleksjami na temat pozyskiwania oraz eksploatacji sprzętu i uzbrojenia wojskowego, ze szczególnym naciskiem na spodziewane powołanie do życia Agencji Uzbrojenia.

Nowoczesne technologie oraz dobre praktyki na globalnym rynku uzbrojenia w kontekście udziału polskiego przemysłu w modernizacji Sił Zbrojnych RP – uwarunkowania, optymalizacja, perspektywy eksportowe i współpraca w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Globalizacja na rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jako pochodna coraz większych kosztów opracowania zaawansowanych systemów oraz praktykowanego wspólnego użytkowania niektórych rodzajów sprzętu wojskowego przez siły zbrojne wielu krajów, stanowi tło trwającej modernizacji technicznej sił zbrojnych w wielu krajach. Stanowi zarówno szansę jak i wyzwanie dla krajowych i zagranicznych firm zbrojeniowych, które operują w szerokim środowisku podmiotów będących potencjalnymi konkurentami lub kooperantami.

Konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” stwarza możliwość transparentnej debaty nad optymalnym modelem współpracy przemysłowej podmiotów polskich i zagranicznych, nie tylko z punktu widzenia modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP ale także potencjału eksportowego wspólnie wytworzonych produktów. Jest to jeden z głównych wątków tegorocznej konferencji tym bardziej, że znalezienie optymalnego modelu współpracy przemysłowej – na podstawie dobrych praktyk z kraju i zagranicy – może mieć bezpośrednie przełożenie na koszty i efektywność dalszej eksploatacji sprzętu wojskowego.

Innowacyjność oraz współpraca badawczo-rozwojowa z udziałem aktualnego i przyszłego użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego – przykłady technologii przyszłości i uwarunkowania ich udanej implementacji.

Od pierwszej edycji 14 lat temu konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” łączy potrzeby sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego ze środowiskiem naukowym i badawczo-rozwojowym, umożliwiając uzupełnienie prognoz strategicznych i operacyjnych wizjami technologii przyszłości, które mają potencjał zmienić lub nawet zdominować pole walki w perspektywie kilku kolejnych dekad.

System współpracujących z siłami zbrojnymi ośrodków B+R oraz właściwe wykorzystanie ich potencjału przez siły zbrojne i przemysł będą bez wątpienia jednym z najważniejszych wyznaczników gospodarczego sukcesu bieżących i przyszłych inwestycji w bezpieczeństwo Polski. Warto zatem przyjrzeć się zarówno strategii i organizacji militarnych projektów B+R w innych krajach, jak i uwzględnić wyniki badań prowadzonych za granicą pod kątem spodziewanych zmian, jakie w związku z tym mogą zajść na polu walki.

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
ul. Puławska 12a lok. 3
02-566 Warszawa
tel.: +48 22 849 60 06
fax: +48 22 849 35 84
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl